Salon BMW

Nota prawna.

Administrator strony docenia Twoje zainteresowanie prezentowanymi produktami i serwisem internetowym. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

INFORMACJE O FIRMIE

Nazwa: Zdunek Premium Sp zo.o Numer KRS: 0000335962 Numer NIP: 583 30 80 333 Numer Regon: 22085962

INFORMACJE O PRODUKTACH

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach serwisu internetowego opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Administrator strony zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. Administrator strony nie odpowiada za błędy typograficzne. Administrator strony zastrzega, że zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie nieoferowane na polskim rynku a także wyposażenie dodatkowe, nieoferowane w wyposażeniu standardowym. Standardy wyposażenie mogą ulegać zmianom. Więcej informacji dotyczących aktualnej oferty BMW na rynku polskim, standardów wyposażenia oraz specyfikacji technicznych można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem .

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ

Administrator strony zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. Administrator strony zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Z uwagi na obowiązek prawny jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną, tzw. Platformę ODR (Online Dispute Resolution). Platformę ODR można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zaznaczamy, że obowiązek przekazania Państwu niniejszej informacji spoczywa na nas niezależnie od uczestnictwa w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu w celu rozwiązania sporu

OCHRONA DANYCH / OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Zastarzenie możliwości prośby o przekazanie informacji osobistych podczas wizyty w serwisie. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. Dane zebrane za pośrednictwem serwisu internetowego nie zostaną wykorzystane w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji o prezentowanych produktach lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innych podmiotom wchodzącym w skład grupy BMW oraz Dealerom BMW. Administrator strony deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.

PRAWA AUTORSKIE

© Copyright BMW Polska, Warszawa, Polska oraz Administrator strony. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BMW oraz administratora strony. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody BMW oraz administratora strony są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

ZNAKI ZASTRZEŻONE

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie są zastrzeżone przez BMW oraz administratora strony, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zaprezentowane w serwisie są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. Administrator strony dołożył wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku administrator strony nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Administrator strony może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

LICENCJE

Administrator strony pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że BMW oraz administrator strony musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej BMW i administrator strony oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.